Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0149

Summering - Ärende 3.2-21/0149

27 forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Anmälan gällde fabricerade data i fyra artiklar inom forskningsämnesområdet teknik. Anmälaren, som var anonym, ifrågasatte resultat redovisade i de olika artiklarna då de till viss del skilde sig från varandra. Då dessa skillnader var förväntade utifrån hur experimenten utformats, ansåg nämnden att misstankarna saknade grund.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0149