Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0153

Summering - Ärende 3.2-21/0153

En forskare fälldes för och fem forskare friades från oredlighet i forskning. Misstankarna gällde förfalskning av data som presenterats i en projektrapport och ett artikelutkast. Utkastet hade skickats till en tidskrift för publicering, men författarna hade själva dragit tillbaka manuskriptet när det blev tydligt att vissa data och resultat var felaktiga. Den forskare som var ansvarig för de felaktiga resultaten erkände att de var förfalskade och nämnden menade därmed att han agerat med uppsåt. Nämnden ansåg inte att övriga författare hade agerat med uppsåt eller grovt oaktsamt, eftersom de själva uppmärksammat och anmält felen, samt dragit tillbaka artikelutkastet från publicering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0153