Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0165

Summering - Ärende 3.2-21/0165

Fem forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Anmälan gällde fabricering av data i en forskningsstudie i ämnet hälsovetenskap och medicin. Anmälaren hävdade att patienter som inte uppfyllde inklusionskriterierna för studien hade inkluderats i studiens dataanalys. Nämnden ansåg att misstankarna saknade grund då de patienter som togs upp i anmälan inte hade ingått i någon analys eller publikation tillhörande det anmälda forskningsprojektet.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0165