Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0055

Summering - Ärende 3.2-22/0055

En forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet paleontologi.
Misstanken avsåg förfalskning av forskningsresultat vid analys av ett fossilt material. I anmälan fanns också en kritik mot de tolkningskriterier forskaren använt.
Nämnden menade att ärendet rörde inomvetenskapliga frågeställningar och att det inte framkommit att det skulle vara fråga om fabricering eller förfalskning. Forskaren frias därmed från misstanken om oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0055