Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0151

Summering - Ärende 3.2-22/0151

Tolv forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet humaniora och konst. Anmälan gällde misstankar om plagiering från en studentuppsats i en forskningsmedelsansökan. Både metodbeskrivning och resultat misstänktes ha plagierats enligt anmälan.
De anmälda kunde visa att de presenterat underlag till de resultat som misstänktes plagierade vid en konferens som ägde rum innan arbetet med studentuppsatsen redovisades. De misstänkt plagierade resultaten var inte exakt lika och nämnden bedömde att de var framtagna oberoende av varandra från data från samma undersökning.  Nämnden kunde också konstatera att de metoder som beskrivits i forskningsmedelsansökan var etablerade inom fältet sedan tidigare och inte unikt utvecklade i samband med arbetet med studentuppsatsen.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0151