Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0156

Summering - Ärende 3.2-22/0156

Ett antal forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin. Ärendet rörde fem artiklar varav två hanterats av nämnden tidigare. I de återstående tre artiklarna hade nämnden uppmärksammats på en inomvetenskaplig diskussion, formaliakritik samt en notering om att en bild korrigerats. Nämndens bedömning var att anmälan var vag och att det som uppmärksammats inte rörde frågan om oredlighet i forskning. Därför friades forskarna.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0156