Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0161

Summering - Ärende 3.2-22/0161

Elva forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i två vetenskapliga publikationer inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna avsåg förfalskning av figurer med misstänkt diskontinuitet mellan Western Blot-paneler, synliga klipp i paneler, samt misstänka duplikat. Forskarna angav att det som kritiserats publicerats medvetet och de visade originalbilder som stöd. I en av artiklarna hade fel bild publicerats vilket forskarna menade hade gjorts av misstag. Felaktigheten var korrigerad.
Nämnden bedömde att misstankarna främst handlade om presentationspedagogiska och publiceringstekniska problem som inte utgjorde förfalskning. Att Western Blot-paneler klippts bedömde nämnden inte utgjorde förfalskning. Att fel Western Blot-panel publicerats i en av artiklarna menade nämnden var förfalskning och en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Nämnden bedömde att den felaktiga publiceringen skett av misstag och utan uppsåt och att det handlade om förbiseenden eller slarv, samt ett enstaka fel i en artikel. Forskarna hade därmed inte agerat grovt oaktsamt och friades därför från misstanken.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0161