Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0173

Summering - Ärende 3.2-22/0173

3.2-22/0173
En doktorand friades från misstankar om oredlighet i forskning i en preprint och i sin avhandling inom forskningsämnesområdet naturvetenskap. Misstankarna avsåg plagiering av matematiska bevis.
Nämndens ansåg att det fanns brister i den vetenskapliga framställningen i båda publikationerna. Doktorandens preprint innehöll plagiering genom att andras texter, idéer eller arbeten använts utan att tillbörligt erkännande givits. Doktorandens avhandling innehåller inte plagiering, konstaterade nämnden. Nämnden menade att plagieringen i doktorandens preprint utgjorde en mindre förseelse och att det var en fråga om ett enstaka tillfälle. Plagieringen ansågs därför inte vara en allvarlig avvikelse från god forskningssed.

3.1-23/0027
En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i en presentation och i en vetenskaplig artikel inom forskningsämnesområdet naturvetenskap. Misstankarna avsåg plagiering av matematiska bevis.
Nämndens ansåg att varken presentationen eller publikationen innehöll plagiering. Forskaren friades därmed från misstankarna.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0173