Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0183

Summering - Ärende 3.2-22/0183

Tio forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och folkhälsovetenskap. De anmälda misstankarna avsåg misstänkt förfalskning eller fabrikation i två artiklar där en figur i den ena artikeln visade samma bild två gånger och där en figur i den andra artikeln visade en Western Blot-panel på ett felaktigt sätt. Forskarna medgav i bägge fallen att figurerna innehöll felaktigheter men att de uppkommit genom misstag. Nämnden bedömde att det rörde sig om två enstaka felaktigheter, där det av omständigheterna framgick att slarv eller oavsiktliga misstag förekommit och att det inte i något av fallet var fråga om grov oaktsamhet.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0183