Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0184

Summering - Ärende 3.2-22/0184

Sju forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. De anmälda misstankarna avsåg misstänkt förfalskning i en artikel där en figur visade en snarlik bild två gånger. Forskarna medgav att figuren innehöll fel men att de uppkommit genom misstag. Nämnden fann att det rörde sig om enstaka felaktigheter med ringa betydelse för artikelns diskussion och slutsatser samt att det av omständigheterna framgick att förbiseenden eller slarv förekommit. Nämnden bedömde därför att det inte varit fråga om grov oaktsamhet.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0184