Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-23/0013

Summering - Ärende 3.2-23/0013

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet Naturvetenskap. Ärendet rörde två misstankar. Dels misstänktes forskaren ha presenterat förfalskade eller fabricerade resultat på en konferens, dels misstänktes forskaren ha påverkat en student att redovisa förfalskade resultat av ett experiment i sin masteruppsats. Nämndens bedömning var att det i ärendets material rörande konferenspresentationen inte gavs stöd för misstanken om förfalskning och fabricering. Nämnden bedömde att de frågor som rörde studentens arbete inte avsåg forskning. Därför friades forskaren från misstankarna i båda fallen.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-23/0013