Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-23/0077

Summering - Ärende 3.2-23/0077

Sex forskare som författat en artikel inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap friades från misstankar om oredlighet i forskning. Ett fotografi i en figur hade duplicerats och fått den plats ett annat fotografi skulle haft, vilket ledde till misstankar om förfalskning eller fabricering. Nämnden bedömde att dupliceringen utgjorde förfalskning och en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Av utredningen i ärendet framgick det att dupliceringen skett som ett resultat av slarv, och att det var oaktsamt att forskarna inte upptäckt den förfalskade figuren i samband med publiceringen. Nämnden bedömde att det inte rörde sig om grov oaktsamhet eller uppsåt, och därför friades forskarna.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-23/0077