Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-23/0078

Summering - Ärende 3.2-23/0078

Tolv forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna gällde förfalskning eller fabricering av en figur i en artikel inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Anmälaren påstod att en graf visade signifikanta resultat, men beskrev att de tillhörande bilderna visade motsatt resultat. Nämnden konstaterade att det framgick att grafen och de tillhörande bilderna varit samstämmiga, och att anmälaren jämfört grafen med fel bilder. Det fanns därmed ingen grund för misstankarna om förfalskning eller fabricering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-23/0078