Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0192

Summering - Ärende 3.2-22/0192

Tio forskare friades från oredlighet i forskning. Utförligare referat publiceras inom kort.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0192