Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0192

Summering - Ärende 3.2-22/0192

Tio forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i en artikel inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna gällde fabricering eller förfalskning av data. Misstankarna föranleddes av att mätvärden som redovisades i en figur låg utanför det angivna detektionsintervallet för mätmetoden. Nämnden bedömde att metoder och resultat hade redovisats korrekt i artikeln och att det därmed saknades grund för misstankarna om fabricering och förfalskning.