Gå till innehåll

Beslut, påföljder och överklagan

Beslut om oredlighet

Npof:s uppgift är att pröva om oredlighet i forskning ägt rum. Nämndens bedömning redovisas i beslut av nämnden.

Läs mer om de myndigheter som arbetar med etikprövningsfrågor

Vi publicerar alla beslut om oredlighet här på webbplatsen. Du kan även ta del av statistik om våra beslut och ärenden.

Läs mer om våra beslut
Statistik

Påföljder

I vår årliga rapport sammanfattar vi de åtgärder som forskningshuvudmännen återrapporterat till oss Det sker i anonymiserad form.

Här hittar du våra årliga rapporter

Överklagande

Den anmälde kan överklaga Npof:s beslut. Det är en förändring att det går att överklaga jämfört med tidigare när forskningshuvudmännen prövade oredlighet i forskning. Överklaganden prövas av Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrättens dom överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Den domen överklagas i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer om domstolarna på domstol.se

Anmälaren är inte part i ett ärende vid Npof. Det innebär två saker: